Taxameter

Ett fordon som används i taxitrafik ska vara försett med en godkänd taxameter. Taxametern och dess fastsättning ska vara kontrollerade och plomberade. Taxametern ska besiktigas årligen av en godkänd verkstad. Undantag från kravet att ha taxameter får medges av Länsstyrelsen endast om det finns synnerliga skäl. Vägverket har utfärdat föreskrifter om taxametrar och dess handhavande.
Transportstyrelsens föreskrifter (2010:192) om taxitrafik.