Vad är Alkolås?


Alkolås är ett mätinstrument som mäter alkohol i utandningsluften och som på elektronisk väg gör det omöjligt att starta ett fordon om förarens utandningsluft innehåller alkohol. Efter ett utandningsprov som innehåller alkohol förhindrar alkolåset att fordonet startar.


Alkolåset Dräger Interlock

Förhindrar att du kan starta bilen med alkohol i kroppen
Omdömet är inte alltid det bästa hos alkoholpåverkade personer och i kombination med trafik vet vi att effekterna kan bli förödande. Ett alkolås i fordonet kan bidra till att sätta stopp för onyktra förare och därmed skapa en säkrare trafiksituation.

Dräger Interlock är ett lättinstallerat alkolås som mäter alkoholkoncentrationen i utandningsluften. Låset gör det omöjligt att starta ett fordon om förarens utandningsluft innehåller för hög koncentration av alkohol. Dessutom kan alkolåset komma att påverka attityden till alkoholkonsumtion hos de förare som har alkoholproblem.

Kalibrering

Alkolåset ska kalibreras en gång per år. Kalibreringen är ett enkelt och snabbt förfarande. Det finns även möjlighet till ett utbytessystem för kalibrering, tala med din återförsäljare. I och med det kommer användaren alltid att erbjudas en bra, säker och snabb service för sitt alkolås.